Xây dựng hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên hệ thống giao thông đường bộ

Tác giả: NGUYỄN TOÀN THẮNG
03/07/2017
  

Tóm tắt

Hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) bằng hình ảnh là biện pháp góp phần trực tiếp nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT của người điều khiển phương tiện; từng bước hoàn thiện việc đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, chiến thuật giám sát các hoạt động của người tham gia giao thông thích ứng với điều kiện giao thông hiện đại, từng bước giảm bớt sự có mặt của cảnh sát giao thông trên đường nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự ATGT; góp phần trực tiếp giảm thiểu ách tắc giao thông, TNGT mà không xét đến sự đầu tư cải tạo kết cấu hạ tầng đường bộ. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm Hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự ATGT bằng hình ảnh theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Tài liệu có tại thư viện Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương (CIPPR) - Đại học Y tế Công cộng.

Năm xuất bản: 2015
Tổ chức: NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
7LYMDO