Tỉ lệ rối nhiễu tâm trí và các yếu tố liên quan của sinh viên khoa y tế công cộng đại học y dược tp.hồ chí minh năm 2010

07/08/2017
  

Tóm tắt

Có rất ít nghiên cứu về vấn đề rối nhiễu tâm trí (RNTT) của sinh viên các trường đại học/ cao đẳng ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định tỉ lệ RNTT và các yếu tố liên quan đến RNTT của sinh viên chính quy khoa Y Tế Công Cộng (YTCC), Đại Học Y Dược TP.HCM (ĐHYD TP.HCM), Việt Nam. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ RNTT và các yếu tố liên quan ( bao gồm các yếu tố nhà trường, gia đình, bản thân) đến RNTT của sinh viên chính quy khoa YTCC ĐHYD TP.HCM.Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả trên 186 sinh viên hệ chính quy khoa YTCC. Sử dụng bộ câu hỏi tự điền gồm các đề mục về đặc tính dân số, bộ công cụ Self-Reporting Questionnaire 20 (SRQ20) và các phần về các yếu tố liên quan như nhà trường, gia đình, bản thân.Kết quả: Tỉ lệ RNTT của sinh viên toàn khoa là 58,47%, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ RNTT ở nam và nữ, tuy nhiên sự khác biệt khá rõ ràng theo sinh viên các năm học. Tìm thấy một số yếu tố gia đình, nhà trường, bản thân liên quan đến RNTT.Kết luận: Tỉ lệ RNTT ở sinh viên khoa YTCC là khá cao, và có nhiều yếu tố liên quan đến tình trạng RNTT. Nghiên cứu này đã gióng lên một hồi chuông báo động về tình hình sức khỏe tâm thần của sinh viên, đã đến lúc cần phải có những nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần cho sinh viên, đặc biệt là ở các quốc gia có tốc độ phát triển và biến đổi xã hội nhanh như Việt Nam.

Năm: 2017
Tác giả: TRẦN NGỌC ĐĂNG, ĐỖ VĂN DŨNG, HUỲNH HỒ NGỌC QUỲNH
Tổ chức: TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
FXNAUK
VIỆT NAM