Thực trạng sử dụng rượu bia của nam giới trong độ tuổi 15-60 tại xã Ninh Hiệp– huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội năm 2014

Tác giả: NGUYỄN HIỀN VƯƠNG, PHẠM VIỆT CƯỜNG
12/07/2017
  

Abstract

Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 272 người là nam giới trong độ tuổi 15-60 được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng sử dụng rượu bia của nam giới trong độ tuổi 15-60 tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2014.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ đã từng uống hết 1 đơn vị rượu trong nhóm nam giới 15-60 trên địa bàn xã Ninh Hiệp là 90,8%. Tỷ lệ sử dụng rượu bia trong vòng 1 năm trở lại đây là 87,1% và 1 tuần trở lại đây là 66,9%. Tỷ lệ phụ thuộc rượu bia: 3,0%. Tuổi trung bình bắt đầu uống rượu bia là 17,9 ± 2,7. Có tới 26,4% nam giới uống rượu bia hàng ngày. Lượng rượu bia uống trung bình trong 1 ngày là 3,4 ±  3,37 đơn vị rượu chuẩn. Rượu tự nấu/bia sản xuất thủ công là loại đồ uống phổ biến nhất (67,3%). Phần lớn những người sử dụng rượu bia thường uống ngay tại nhà: 61,1%. Và thường là uống với bạn bè/đồng nghiệp: 63,3%.

Nghiên cứu góp phần cung cấp thêm các bằng chứng về thực trạng sử dụng rượu bia của nam giới ở Việt nam. Các kết quả có thể dùng để hỗ trợ cho việc đưa ra các chính sách giúp cho việc giảm thiểu tác hại của rượu bia tại địa phương.

Keywords: rượu bia; uống rượu bia; lạm dụng rượu bia.

Năm xuất bản: 2015
Tổ chức: TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
98IPND