Thông báo lần 1 hội nghị khoa học quốc tế lần thứ v và hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ ix về sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 10-12/9/2018

05/12/2017
  

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là Viện đầu ngành cấp quốc gia trong các lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp; Vệ sinh và Sức khỏe môi trường; Vệ sinh, Sức khỏe trường học và phòng, chống tai nạn thương tích. Trong những năm gần đây, Viện SKNN&MT đã đẩy mạnh hợp tác, mở rộng các quan hệ trong nghiên cứu, đào tạo, và  nâng cao năng lực cho các cán bộ của Viện trong lĩnh vực chuyên ngành với các Viện nghiên cứu, các trường đại học và tổ chức khác trong khu vực và trên thế giới.

Để tăng cường giao lưu, hợp tác trao đổi kết quả nghiên cứu cũng như đẩy mạnh phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai các dự án, chiến lược trong các lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh môi trường giữa các nhà khoa học trong nước, khu vực và trên thế giới, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường định kỳ tổ chức “Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ V và Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX về Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường”

Chủ đề Hội nghị“Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường: Thách thức và Cơ hội trong phát triển bền vững

Thời gian dự kiến:   03 ngày từ ngày 10-12/09/2018

Địa điểm:                  tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo sau)

Nội dung của hội nghị: Hội nghị sẽ cập nhật, chia sẻ và đề xuất những định hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường giai đoạn 2018-2022, bao gồm các nội dung sau:

Sức khoẻ nghề nghiệp:

 • Các yếu tố nguy cơ về an toàn, vệ sinh lao động trong môi trường lao động và điều kiện lao động.
 • Các vấn đề về tâm sinh lý lao động và ecgônômi.
 • Bệnh nghề nghiệp, các bệnh liên quan nghề nghiệp, ung thư nghề nghiệp.
 • Các giải pháp can thiệp cải thiện điều kiện lao động, biện pháp dự phòng và điều trị bệnh nghề nghiệp.
 • Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ nghề nghiệp.

Vệ sinh-sức khoẻ môi trường:

 • Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ cộng đồng: ô nhiễm không khí, đất, nước (nước ngầm, nước bề mặt, nước ăn uống sinh hoạt, nước thải), chất thải nông nghiệp, công nghiệp, chất thải y tế, vv
 • Đánh giá tác động môi trường đến sức khoẻ cộng đồng.
 • Các giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường, chất thải y tế nguy hại, chất thải công nghiệp, các chương trình can thiệp (sức khoẻ cho mọi nhà, thành phố lành mạnh, làng văn hoá-sức khoẻ…).
 • Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sức khỏe người lao động, cộng đồng và các giải pháp ứng phó.
 • Dịch tễ học sức khoẻ môi trường.
 • Các công nghệ xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Vệ sinh và sức khoẻ trường học:

 • Vệ sinh trường học: trang thiết bị, phương tiện học tập, lớp học, trường học, vệ sinh trường học, nước uống…
 • Sức khoẻ, bệnh tật liên quan đến lứa tuổi và học đường.
 • Tâm sinh lý lứa tuổi học đường.
 • Lao động vị thành niên.

Các vấn đề khác:

 • Chấn thương, tai nạn thương tích: do giao thông, đuối nước, điện giật, lao động…
 • Môi trường và vấn đề xây dựng.
 • Hoạt động xây dựng củng cố mạng lưới sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học.
 • Xây dựng chế độ chính sách, luật pháp về sức khoẻ nghề nghiệp và sức khỏe môi trường, sức khoẻ trường học.
 • Tác động của nghiên cứu khoa học đến việc ra quyết định của các cơ quan quản lý liên quan đến xây dựng chính sách, chế độ.
 • Truyền thông, giáo dục sức khoẻ.
 • Khả năng lao động (giới, lứa tuổi...)

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường xin trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị, cá nhân gửi báo cáo tham dự Hội nghị và đăng ký tham gia trình bày về các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh và sức khoẻ môi trường, vệ sinh và sức khoẻ trường học trong thời gian vừa qua (từ năm 2012 đến nay)

Địa chỉ gửi bài:        hoinghisknn2018@gmail.com hoặc vumyhanhqlkh@gmail.com

Mốc thời gian cần ghi nhớ:

 • Thứ hai ngày 31/03/2018: Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt trình bày theo Mẫu 2 (tiếng Anh và tiếng Việt) và bản đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu 1.

Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được báo cáo tóm tắt Ban tổ chức sẽ thông báo bài được tham gia Hội nghị..

 • Thứ sáu ngày 01/7/2018: Hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn theo Mẫu 3 và trình bày powerpoint.
 • Thứ hai, thứ ba, thứ tư ngày 10-12/09/2018: Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ V và Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX về Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Vũ Thị Mỹ Hạnh – ĐT: 0903234307

Năm: 2017

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
TD0XD7
SỰ KIỆN TẠI VIỆT NAM