Tai nạn giao thông nhập viện và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Định năm 2011

Tác giả: NGUYỄN THỊ NHƯ TÚ, VÕ HỒNG PHONG
12/07/2017
  

Abstract

Giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), có tác động rất lớn đến an sinh xã hội cũng như giảm đáng kể gánh nặng về tài chính cho người dân và ngân sách y tế. Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trong thời gian 15 ngày (15-30/6/2011) trên 471 nạn nhân TNGT đến khám, nhập viện và điều trị tại 14 bệnh viện của tỉnh Bình Định nhằm cung cấp một số thông tin liên quan đến TNGT tại tỉnh Bình Định. Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp các nạn nhân TNGT. Kết quả cho thấy nạn nhân TNGT của tỉnh Bình Định chủ yếu là nam giới chiếm 73%, nữ giới chiếm 27%; Nạn nhân TNGT độ tuổi 16-30 chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả 2 giới là 48,2% trong đó 78,4% là nam và nữ là 21,6%; Nạn nhân TNGT đa số là nông dân chiếm tỷ lệ 41%, kế đến là học sinh 32,5%; Nạn nhân bị TNGT không có bằng lái xe chiếm 26,7%; Nạn nhân bị TNGT có uống rượu/bia chiếm tỷ lệ 29,1%; Nạn nhân bị TNGT không có đội mũ bảo hiểm chiếm tỷ lệ 27%; Xe máy là phương tiện gây ra TNGT cao nhất chiếm tỷ lệ 89%; Địa điểm xảy ra TNGT cao nhất là đường quốc lộ chiếm tỷ lệ 46,5%; Thời gian trung bình vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện là 38,6 phút; Phương tiên vận chuyển nạn nhân chủ yếu là xe máy và xe ô tô chiếm tỷ lệ 62% và 26,9%. 76,2% nạn nhân TNGT không được sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện. Nghiên cứu này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tỷ lệ TNGT, giảm tai biến và tử vong do TNGT và sẽ có tác động rất lớn đển xã hội.

Keywords: tai nạn giao thông; nạn nhân.

Năm xuất bản: 2014
Tổ chức: TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
UXF1PY