TAI NẠN GIAO THÔNG

QUẢN LÝ AN TOÀN GIAO THÔNG

Nghiên cứu được tiến hành với thiết kế theo phương pháp theo dõi dọc với cỡ mẫu là 2064 người có sử dụng rượu/bia được xác định theo định nghĩa chung của nghiên cứu Kiểm soát tác rượu bia Quốc tế...

HẠ TẦNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG

Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác...

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Phương tiện tham gia giao thông gồm phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng. 1.Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông...

NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG

Người tham gia giao thông đường bộ gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật và người đi bộ trên đường bộ. 

ỨNG PHÓ SAU TAI NẠN GIAO THÔNG

Thực trạng hiện nay khi có TNGT xảy ra, những nạn nhân được sơ cấp cứu tại chỗ rất ít, chưa đến 10%. Trong số những người bị TNGT được cứu chữa thì gần một nửa sơ cứu không đúng kỹ thuật do những...