KHÓA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO HƯỚNG DẪN VIÊN NÒNG CỐT DẠY BƠI AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM TẠI HÀ NỘI

21/05/2019
  

Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở trẻ nhỏ. Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1507/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt văn kiện dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ thông qua tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) trực thuộc Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá tài trợ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Trẻ em xây dựng Kế hoạch phối hợp với Tổng cục thể dục Thể thao, Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức lớp tập huấn cho Hướng dẫn viên nòng cốt về dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.

 

Khóa tập huấn bao gồm các nội dung chính, tập trung vào cấu phần hỗ trợ các học viên trong việc xây dựng và triển khai lớp dạy bơi cho trẻ em: Hướng dẫn về phương pháp, nội dung dạy bơi và kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em; Công tác tổ chức lớp dạy cho trẻ em học bơi ban đầu và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, bao gồm:

+ Công tác đảm bảo an toàn cho các lớp học bơi.

+ Lựa chọn học sinh tham gia

+ Quản lý lớp

+ Quy trình xử lý trong tình huống khẩn cấp.

+ Cách thức tổ chức lớp và an toàn cho học sinh tại các lớp bơi an toàn và kĩ năng an toàn trong môi trường nước.

Đặc biệt, khóa tập huấn còn hướng dẫn kỹ năng cứu đuối gián tiếp; phương pháp sơ cứu cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước, và một số thương tích thường gặpkhác khi bơi ở trẻ em. Thông qua các buổi tập huấn, học viên đến từ các tỉnh thuộc dự án có cơ hội thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm công tác phổ cập bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tại đơn vị, địa phương. Sau khóa Tập huấn, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành nội dung, chương trình tập huấn theo quy định.

 

 

Đề mục:ĐUỐI NƯỚC
Năm xuất bản: 2019

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
5U9EM9