HẠ TẦNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG

ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG TẠI CỔNG TRƯỜNG: GIẢI PHÁP CHO CÁC TRƯỜNG HỌC

13/07/2017
Dự án “Con đường an toàn tới trường” là một sáng kiến được thí điểm thành công tại trường tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2005. Mục tiêu dự án là cung cấp các giải pháp kỹ thuật và giải pháp giáo dục nhằm tạo nên môi trường giao thông an toàn trong và xung quanh nhà trường, đảm bảo lợi ích lâu dài và bền vững cho học sinh và nhân rộng mô hình dự án tại các trường tiểu học trên toàn quốc.

TỔNG QUAN

17/07/2017
Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ. 

MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM THẤM NHẬP NHỰA NÓNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

04/07/2017
Tài liệu được chuyển đổi từ 22TCN 270-2001 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

QUY TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG TRONG ĐẤT

04/07/2017
Tài liệu do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

04/07/2017
Tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ 22 TCN 16-79 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp láng nhựa nóng trên các loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ cần sửa chữa khôi phục.