Giới thiệu về safevietnam.org.vn

13/07/2017
  

Về SAFEVIETNAM

SAFEVIETNAM là gì?

SAFEVIETNAM là trang website tổng hợp các thông tin về tình hình tai nạn thương tích tại Việt Nam bao gồm các dữ liệu về số liệu thứ cấp, luật và văn bản chính sách, sách và ấn phẩm in, bài báo khoa học, báo và tạp chí, truyền thông.

Tần suất cập nhật thông tin trên SAFEVIETNAM?

Đây là trang website cung cấp tất cả các thông tin về tai nạn thương tích tại Việt Nam được cập nhật hàng tuần các dữ liệu mới nhất từ các nguồn thông tin chính thống.

Sử dụng SAFEVIETNAM như thế nào?

SAFEVIETNAM cung cấp tất cả các thông tin một cách dễ dàng và trực quan để sử dụng trên nhiều trình duyệt và có thể được truy cập bằng thiết bị tiêu chuẩn và phần mềm bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính bảng. Các thanh thực đơn được sắp xếp để truy cập các trang web và tìm kiếm và tùy chọn bộ lọc giúp tìm kiếm thông tin phù hợp nhất với người đọc. Các ngôn ngữ được sử dụng trong trang web mang văn phong ngắn gọn và mạch lạc với từ khóa dễ hiểu và dễ dàng tìm kiếm các tài nguyên.

Đóng góp thông tin cho SAFEVIETNAM?

Người đọc có thể đóng góp các thông tin mới hoặc thông tin về bài viết có thể gửi về cho chúng tôi dưới dạng phản hồi dưới từng bài viết hoặc email với các dạng thông tin như sau: