ĐUỐI NƯỚC

THẾ GIỚI

Dựa trên ảnh hưởng toàn cầu, đuối nước (tử vong và không gây tử vong) là một vấn đề nghiêm trọng của Y tế công cộng. Ước tính có khoảng 360,000 người tử vong do đuối nước năm 2015, và đưa đuối...

VIỆT NAM

Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và vị thành niên tại Việt Nam do tai nạn thương tích. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2010-2015 có khoảng 2.800 trẻ em bị tử vong do...