Đẩy mạnh thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

02/02/2018
  

Sớm sửa đổi Luật giao thông Đường bộ, trong đó đưa việc đội mũ bào hiểm đối với trẻ em cho phù hợp với tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức trong ngành gương mẫu thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đặc biệt là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên.Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy, xe đạp điện, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục ĐBVN chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008, theo đó nghiên cứu sửa đổi quy định độ tuổi bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy là từ 6 tuổi trở lên để phù hợp với thực tiễn hiện nay, đồng thời bổ sung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Báo cáo Bộ GTVT theo lộ trình sửa đổi Luật giao thông Đường bộ năm 2008 đã được phê duyệt. 

Trước đó, tại tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sau 10 năm, 2 vấn đề vẫn gây nhức nhối cho các cơ quan quản lý là: tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm quá thấp, chỉ vào khoảng 30-40%, trong khi đối tượng này rất cần được bảo vệ và mũ bảo hiểm giả, nhái, kém chất lượng vẫn tràn lan.

Đề mục:TRUYỀN THÔNG
Năm xuất bản: 2018
Tổ chức: PHÁP LUẬT GIAO THÔNG

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
TU211T